Project omschrijving

PakDeZon

Zakelijk project

Bij Langedijk Lelies zijn 1530 zonnepanelen geplaatst in juni 2016. De panelen hebben een Wp-vermogen van 290 per stuk, het totale geinstalleerde vermogen is 444kWp. De heer Langedijk had een SDE-beschikking van 490kWp. Om zo dicht mogelijk bij deze subsidiabele beschikking te komen, is ervoor gekozen de meest geschikte dakvlakken vol te leggen met panelen. Dit gaf echter een probleem, gezien het opgewekte vermogen te groot bleek te zijn voor de hoofdaansluiting.

Daarom is gekozen voor de Modbusmeting – eigen verbruiksmeting – die ervoor zorgt dat afhankelijk van het eigen verbruik, het PV-systeem in staat is om meer energie te genereren. Kort gezegd meten we het eigen verbruik. Eigenlijk is dit een ‘dynamische’ vermogensbegrenzing; door deze toepassing, kan meer energie opgewekt worden, dan dat er in werkelijkheid terug geleverd kan worden.

Foto’s van het project