Alle stroom opgewekt door zonnepanelen en niet direct in huis verbruikt, wordt het net in gestuurd. De netbeheerder (Liander in Noord Holland) kan deze stroom niet bewaren; het wordt gebruikt op plaatsen waar op dat moment stroom nodig is, en anders verkocht op de energiemarkt.

Salderingsregeling tot 2023

Jarenlang heeft iedereen met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3×80 Ampère) de stroom die met zonnepanelen werd opgewekt én teruggeleverd aan het net, 1-op-1 mogen verrekenen met de stroom die werd afgenomen van het net. Dit heet salderen. Alsof het een soort grote gratis batterij is, waar je stroom in kan opslaan als het niet nodig is, en er weer uit kan halen wanneer het wél nodig is.

Salderingsregeling na 2023

Een hele mooie wettelijke regeling, bedoeld om mensen te stimuleren zonnepanelen te nemen, maar niet houdbaar op langere termijn, dus wordt deze regeling langzaam afgebouwd. Dit komt doordat energiemaatschappijen verplicht zijn niet alleen minimaal de kale stroomprijs terug te betalen, maar ook de belastingen en heffingen daarop. Daarnaast levert ook de staat fors in aan belastingen en heffingen.

Afbouw salderingsregeling

Ondertussen is er meer duidelijkheid omtrent de afbouw van de regeling.  Op dit moment krijgt u 100% terug. Vanaf 2023 zal dit met percentages per jaar zakken naar 0% in 2031. Voor het percentage dat niet meer onder de saldering regeling valt, is het de bedoeling dat u ‘een redelijke vergoeding[1]’ krijgt van de energiemaatschappij.

Update 22 februari 2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel verklaard. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld. Daardoor wordt de afbouw van de salderingsregeling waarschijnlijk uitgesteld.

Rekenvoorbeeld

Laten we eens een rekenvoorbeeld geven, met wat aannames over opwekking, verbruik, teruglevering, stroomtarieven en de ‘redelijke vergoeding’.

We nemen een huishouden met een jaarlijks energieverbruik van 3500 kWh. De zonnepanelen op het dak leveren toevallig precies hetzelfde: 3500 kWh per jaar. Daarmee komt dit huishouden, dankzij de salderingsregeling, uit op 0. Althans: voor de stroom betalen ze uiteindelijk niks, maar voor de vaste leverings- en netbeheerskosten zijn ze nog wel een bedrag verschuldigd, en ze krijgen de ‘vermindering energiebelasting’ nog terug. Maar voor nu kijken we alleen maar naar de stroomkosten.

Van de 3500 kWh die hun zonnepanelen opwekken, gebruiken ze 1000 kWh meteen in huis: dat is het zogenaamde ‘eigenverbruik’. De overige 2500 kWh stroomt terug naar het net, en wordt geregistreerd als ‘teruglevering’. Daarnaast hebben ze op andere momenten (als de zon niet schijnt) juist weer stroom nodig van het net, en dat is de ‘afname’. Die ligt bij hen ook op 2500 kWh.

Laten we nu eens aannemen dat de gemiddelde stroomprijs inclusief alles over de komende jaren gemiddeld zo’n 25 cent per kWh is[2]. Voor de ‘redelijke vergoeding’ gaan we ergens zitten tussen de 4 en 12 cent waar de minister over schreef: bijvoorbeeld 7 cent per kWh. Hoe ziet nu de opbrengst van de zonnepanelen er voor dit huishouden uit over de komende jaren?

Tot 2023 is het simpel: elk jaar wordt de totale teruglevering (2500 kWh) vergoed tegen de volledige stroomprijs. Vanaf 2023 wordt een deel, dat elk jaar kleiner wordt, gesaldeerd, en de rest valt onder de ‘redelijke vergoeding’. In de tabel laten we zien hoe dat eruit ziet:

Eigen verbruik verhogen

We zien aan de berekening dat zonnepanelen nog steeds een behoorlijk goede financiële opbrengst kunnen geven, ook na de wijzigingen in de salderingsregeling. Maar wat ook interessant is, is om te kijken wat er gebeurt als dit huishouden zijn ‘eigenverbruik’ omhoog weet te schroeven. Hoe ziet het financiële plaatje eruit ziet als ze veel méér stroom direct in huis gebruiken en minder hoeven af te nemen. Bijvoorbeeld: ze verbruiken 2500 kWh per jaar meteen thuis, en leveren de overige 1000 kWh terug aan het net. De adviseur van PakDeZon vertelt graag in een persoonlijk gesprek hoe u dit kunt realiseren!

Zie het verschil! Wanneer het huishouden meer van de zelf-opgewekte stroom direct verbruikt, dan is de opbrengst € 10.583 in plaats van € 8.654 (t/m 2031), oftewel een winst van € 1.929 over de komende 12 jaar, en die winst neemt in de jaren daarna alleen nog maar toe.

Conclusie: zonnepanelen blijven lonen [3]

TNO heeft in opdracht van de overheid onderzocht wat het effect is van het afbouwen van de salderingsregeling. Het komt erop neer dat het terugverdientermijn nu rond de 7 jaar ligt en dat deze rond de 9 jaar komt te liggen. Een investering in zonnepanelen blijft dus een goede keuze. Door het eigen verbruik te verhogen, kan deze opbrengst verder worden verhoogd. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden in uw situatie.

Meer weten hoe u ook na 2023 volop kunt profiteren van uw zonnepanelen? Neem contact met ons op!

Naar Contact